Gróf Károlyi György

1802. márciusában született Bécsben.
Házi nevelők tanították Pesten, majd a pesti egyetem jogi karán tanult. 19 évesen a császári testőrségben huszár, ahol együtt szolgál gróf Széchenyi Istvánnal is, akivel baráti viszonyba kerül. Utóbb útitársaként elkísérte Széchenyit több nyugat-európai utazására is.

1823-ban megválik a katonaságtól és birtokaira vonult vissza.
1825-ben a reformországgyűlésen 40 000 forint felajánlásával egyik alapítója a Magyar Tudományos Akadémiának.

1849-ben üdvözölte Kossuth Lajost a Pestret történt bevonulásakor, bár a Habsburg-ház trónfosztását helytelenítette. A szabadságharc bukása után letartóztatták, a haditörvényszék háromhavi fogságra és 150 000 forintnyi pénzbírságra ítélte.

Szabadulása után birtokain gazdálkodott, mintagazdaságai országos hírűek voltak. 1854-ben megvásárolta a mintegy 27 helység határára kiterjedő debrői uradalmat, melyhez Parád is tartozott. 1876-ban elsőszülöttségi hitbizományt alakított belőle. Halála után a hitbizomány elsőszülött fiára, Gyulára szállt.

%d blogger ezt szereti: